Bibliografia

 1. Altkorn J. Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1998
 2. Benio M., Bober J. , Hausner J. (red) i inni, Programowanie rozwoju regionalnego. Poradnik dla samorządów województwa, Kraków 1999; [w:] Sopot Plan Strategiczny Miasta, Wydział Strategii rozwoju Urząd Miasta Sopotu
 3. Bielski K., Podstawy marketingu, TKNOiK, Toruń 1998,
 4. Cenker E.M. , Public Rełations, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000
 5. Centrum Badań Regionalnych, Analizy porównawcze potencjału rozwojowego, Materiały porównawcze Sopot, Warszawa 2002
 6. Cienkowski W., Praktyczny Słownik Wyrazów Bliskoznacznych, Polska Oficyna Wydawnicza „BGW” Warszawa 1993
 7. Dano F., Hanulakova E., Vokounova, Wykorzystanie instrumentów marketingu w kształtowaniu rozwoju miasta — przykład Bratysławy, Marketing i Rynek 10/2000
 8. Daszkowska M., (redakcja), Zarys marketingu usług, UG, Gdańsk 1993
 9. Dlaczego warto zainwestować i założyć własną witrynę WWW, Web Design&Internet Marketing, on-line.pl (październik 2003)
 10. Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1999
 11. Domański R. , Podstawy planowania przestrzennego, PWN, Poznań-Warszawa 1989
 12. Gajdzik B., Urząd miejski w Bytomiu, Orientacja marketingowa gminy, Marketing i Rynek, 2/98
 13. Gajdzik B., Urząd miejski w Bytomiu, Gmina jako podmiot gospodarczy i organizacja non-profit, Marketing i Rynek, 7/98
 14. Garbarski L. , I. Rutkowski, W. Wrzosek, Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 1998
 15. Garbarski L. (red.), Zarządzanie marketingowe małym i średnim przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 1999
 16. Golec J. Kronika XX wieku, GOLMAR, Gdynia 2001
 17. Gryffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1999
 18. Huber K., Image, czyli jak być gwiazdą na rynku, Businessman Book, Warszawa 1994
 19. Kall J., Reklama, PWE, Warszawa 1998
 20. Kall J., Silna marka, Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001
 21. Kotler P., Marketing Analiza, Planowanie, Wdrażanie i Kontrola; Felberg SJ, Warszawa 1999
 22. Kłeczek, R. Kowal W., Woźniczka J.: Strategiczne planowanie marketingowe, PWE, Warszawa 1993
 23. Kwarciak B., Co trzeba wiedzieć o reklamie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Karków 1997
 24. Kuryer Sopocki, Numery z lat 1999-2003 Alina Białkowska-Gużyńska, Kasa Samorządu, Businessman, Październik 2002
 25. Łuczak A. , Wizerunek miasta jako element strategii marketingowej; Marketing terytorialny; Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Markowskiego; PAN,
 26. Maik W., Podstawy geografii miast, skrypt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1992;
 27. Markowski T. , Marketing miasta; Marketing terytorialny; Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Markowskiego; PAN Warszawa 2002,
 28. Michalski T. dr , Przeszłość i przyszłość Sopotu jako Uzdrowiska, Urząd Miasta Sopotu, Sopot, Listopad 2002
 29. Mullins L. J. „Management and Organizational Behavior, Pitman (1996), s.70 [w:] D. Bartkowska-Nowak, J. Nowak, J. Webb,  “Zarządzanie w gminie – podręcznik doskonalenia umiejętności kierowniczych”, Warszawa 1998,
 30. Nowacki R., Strużycki M., Reklama w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2002
 31. Olszewska J., Wizerunek jako narzędzie tworzenia przewagi strategicznej gminy, Marketing i Rynek, 11/2000
 32. Payne A., , PWE, Warszawa 1996
 33. Sperski M., Sopot Przewodnik, Wydawnictwo BRYZA, Gdańsk 2000
 34. Strużycki M., Nowacki R., Reklama w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2002
 35. Sutherland M., Syvester A. K., Reklama a umysł, Co działa co nie dział i dlaczego, PWN, Warszawa 2003
 36. Szromnik A.; Marketing terytorialny-koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne, Marketing Terytorialny Praca zbiorowa pod redakcją T. Markowskiego; PAN Warszawa 2002
 37. Topczewska T. , Promoja rozwoju gospodarczego gminy. IGPIK Warszawa 1996
 38. Tusk D., Duda W., Gach Z., Dawny Sopot, (z serii Był sobie Gdańsk), Fundacja „Dar Gdańska, Gdańsk 1998
 39. Uchwała nr XLI/493/98 Rady Miasta Sopotu w Sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Sopot, Sopot 18 czerwca 1998 r.
 40. Urząd Miasta Sopotu, Raport o stanie środowiska naturalnego w Sopocie, Lokalna Agenda 21, Sopot 2002
 41. Wójcik K. , Public Relations od A. do Z, I, Placet, Warszawa 1997
 42. Wiktor J. W., Promoja System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 2001

Dodaj komentarz