Słowniczek

Administrator sieci – osoba nadzorująca użytkowanie sieci. Do obowiązków administratora zwykle należy instalacja sprzętu i oprogramowania, nadzór nad bezpieczeństwem danych, usuwanie usterek itp.

Adres IP – niepowtarzalna kombinacja liczb, przypisana każdemu komputerowi, umożliwiająca jego odszukanie w Internecie.

Banner – obrazek o różnych wymiarach, najczęściej około 468×60 pikseli, który jest z reguły połączony z serwerem ogłoszeniodawcy, stosowany głównie w celach reklamowych, kliknięcie w banner wywołuje prezentację promocyjną.

Grupy dyskusyjne – grupy działające w Internecie, zajmujące się dyskusjami na określone tematy; członkowie mogą rozsyłać między sobą wszelkie informacje lub komentarze.

HTLM – język programowania przeznaczony do tworzenia stron WWW. Określa ich wygląd na ekranie, a także umożliwia wbudowanie w stronę połączeń z innymi stronami, grafiki, dźwięków itp.

Internauta – osoba korzystająca z sieci Internetu, aktywnie szukająca w niej określonych informacji.

Katalogi sieciowe – starannie opracowane listy tematyczne, po których wędruje się do momentu znalezienia miejsca w sieci, zawierającego poszukiwane informacje, co przypomina gigantycznego skorowidzu.

Kliknięcie – naciśnięcie i natychmiastowe zwolnienie przycisku myszy komputerowej.

On-line – określenie trybu pracy; komputer połączony w danym momencie z Internetem lub z innym komputerem.

Piksel – element obrazu, pojedynczy punkt na ekranie komputera.

Poczta elektroniczna – system przesyłania wiadomości między komputerami połączonymi elektronicznie w sieć.

Protokół – zbiór reguł określających funkcjonowanie dwóch komputerów podczas komunikowania się ze sobą. W zgodzie z tymi regułami musi pozostawać wszelkie oprogramowanie dla sieci komputerowych.

Protokół TCP/IP (Transmission Control Protocol / Inernet Protocol) – dwa najważniejsze protokoły Internetu definiujące sposób przesyłania danych między komputerami. Aby móc korzystać z bezpośredniego połączenia z Internetem, na komputerze musi być zainstalowane oprogramowanie TCP/IP.

Provider – dostawca usług internetowych, firma przez którą ma się dostęp do Internetu. Dostawca odpowiada za przekazywanie przesyłek do i od indywidualnych użytkowników.

Przeglądarka WWW – program służący do przeglądania i docierania do informacji umieszczonych na stronach WWW.

Serwer – każdy komputer, z którego po połączeniu się można przy pomocy odpowiedniego programu ściągnąć znajdujące się informacje. Również umożliwiające to oprogramowanie.

Serwer WWW – komputer w którym zgromadzono strony WWW.

Strona WWW (World-Wide Web) – pojedynczy dokument na serwerze

WWW, zwykle zawierający tekst, grafikę, filmy, dźwięk, animację bądź elementy interaktywne.

Wyszukiwarki (programy wyszukujące)  – programy przeznaczone do automatycznego przeglądania informacji w Internecie w celu wyszukania określonych informacji w oparciu o podane kryteria. Im bardziej są one szczegółowe, tym dokładniejszy będzie rezultat poszukiwań.