Kampania wyborcza Bogusława Ziętka w Internecie

Nienajlepiej prezentowała się wyborcza strona Bogusława Ziętka, zarejestrowana pod adresem ziętek.org. Umiejscowiona na czeskim serwerze, w czasie powodzi u sąsiadów była przez długi czas niedostępna. Stworzona na CMS-ie Joomla! niczym nie zachwycała (Rysunek 21). Projektant podzielił ją, z niezrozumiałych przyczyn, w połowie na dwie części: białą i czarną, gdzie biała część górna była blada i mało kontrastowa. Podobnie nielogiczny podział zastosowano do menu, które rozpisano w poziomie i w pionie w taki sam sposób, powielając odnośniki. Oryginalnym pomysłem na tej witrynie było wprowadzenie działu humor, gdzie prezentowano karykatury M. Tomaszka. Za wyjątkowe należy również uznać wprowadzenie sekcji „Dla powodzian”, gdzie kandydat na prezydenta oficjalnie zrzekł się swoich środków na kampanię na rzecz poszkodowanych w powodzi oraz apelował o wpłacanie pieniędzy na konta PCK i Caritasu, aby pomóc powodzianom.

Mimo zdublowania menu głównego, nawigowanie po stronie Bogusława Ziętka nie było zbyt proste. Brakowało logo przenoszącego do strony głównej, czy nawet jasnego określenia, która z sekcji jest początkową dla serwisu, mapy strony, czy informacji o tym, gdzie internauta aktualnie się znajduje. Nagłówki i menu pionowe pisane były zbyt jasną czcionką, na stronie pojawiało się nadmiernie wiele kolorów, które widoczne były tylko dzięki zastosowaniu jasnego tła. W aspekcie funkcjonalnym witryna uzyskała ocenę 11,55 pkt. (za ergonomię – 4,15 pkt., za układ funkcjonalny – 3,7 pkt., zaś za elementy techniczne – 3,99 pkt.).

Rysunek 21. Strona WWW kandydata na Prezydenta RP – Bogusława Ziętka.

Źródło: zietek.org (15-06-2010).

Pod względem marketingowym strona Web B. Ziętka prezentowała się niewiele lepiej od witryny A. Leppera i w sumie uzyskała 7,51 pkt. Korzystniej przedstawiono tutaj poparcie dla kandydata, wyróżniono galerię zdjęć i częściej pojawiały się aktualności wyborcze (WWW a kandydat – 2,86). Wyborcom B. Ziętek do zaoferowania miał jedynie odnośniki do portali Facebook, Nasza-klasa i Blip (WWW a wyborca – 1,35), zaś mediom kilka materiałów wyborczych do pobrania (WWW a media – 1,2). W ramach innych narzędzi marketingowych uzyskał dodatkowe punkty za wspomnianą sekcję Humor oraz prezentowanie reklamy partnerskich ugrupowań – 2,1 pkt.

5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz