Zakończenie pracy dyplomowej

Celem pracy było zweryfikowanie tezy, która brzmi: „Reklama istotnie wpływa na decyzje konsumenta przy wyborze suplementów i środków dietetycznych”.

Opierając się na teoretycznych zagadnieniach zawartych w rozdziale pierwszym i drugim tej pracy, a także na badaniach przeprowadzonych na klientach firmy HI TEC NUTRITION można stwierdzić, że reklama ma ogromny wpływ na proces decyzyjny konsumenta przy wyborze określonych dóbr i usług, w tym także suplementów i środków dietetycznych oferowanych przez przedstawioną w trzecim rozdziale firmę   HI TEC NUTRITION.

Wnioski z przeprowadzonej ankiety i rozważań nad opisywaną firmą są jak najbardziej pozytywne. Z badań wynika, że firmy korzystały, korzystają i będą korzystać z usług agencji reklamowych w celu zaistnienia w świadomości klientów, jak również w celu podniesienia sprzedaży swoich produktów. Reklama wykorzystywana jest również w celu wzmocnienia pozycji na rynku względem konkurencji. Znane twarze, chwytliwe slogany, efektywne motywy muzyczne znacznie zwiększają możliwość zakodowania w świadomości odbiorców treści przekazywane przez reklamę.

Firma HI TEC NUTRITION do tego celu wykorzystuje przede wszystkim prasę i internet. Te media  zdecydowały o pozycji firmy na rynku i zajmowanego miejsca wśród konkurencji.  Zamieszczanie w prasie czy na stronach internetowych podobizny znanych sportowców reklamujących suplementy badanej firmy ma na celu zwiększenie zaufania do oferowanych produktów. Autorytet sportowca zachwalającego dany produkt niewątpliwie zachęca do sięgnięcia po dana markę. Świadczyć o tym mogą reklamy zamieszczone w załączniku nr 4 i 5. Wybór produktu spośród wielu podobnych firm nie polega jedynie na sugerowaniu się efektownością reklamy, znaczną rolę odgrywają takie czynniki jak cena i właściwości suplementów.

Jednak reklama decyduje o tym, którą markę będziemy kojarzyć z wymarzonymi wynikami, które chcemy osiągnąć dzięki tym produktom. To po nią sięgnie klient rozglądając się wokół innych podobnych marek. HI TEC NUTRITION w optymalny sposób korzysta z reklam. Sprzedaż ich produktów nieustannie wzrasta, a marka zajmuje jedno z najwyższych pozycji na rynku suplementów. To wszystko oznacza, że firma HI TEC NUTRION doskonale zdaje sobie sprawę jak ogromna rolę w kreowaniu wizerunku firmy i marki, a także w sprzedaży swoich suplementów.

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz